Technologické centrum Praha

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

...známe cenu myšlenky

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

01.12.2023

Seminář organizovaný ve spolupráci s Českým statistickým úřadem se konal dne 30. listopadu 2023 v Technologickém centru Praha. Za téma letošního setkání organizátoři zvolili „Technologie a společnost“. Nejnovější data o stavu výzkumu, vývoje a digitalizace v ČR představil Martin Mana z Českého statistického úřadu. V přednášce se zabýval kromě jiného daty o financování výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, podílem výdajů na VaV v podnicích a přehledem průmyslových odvětví s nejvyššími výdaji na výzkum. Zdeněk Kučera z Technologického centra Praha seznámil posluchače s datovými zdroji a metodickými přístupy, které byly použity v analytickém srovnání výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence v České republice. Pohled do světa nestrukturovaných dat - další možnosti sledování technologických témat, trendů a postojů nabídli Kristýna Meislová a Petr Kučera z Technologického centra Praha.
Panelová diskuse s odborníky Zuzanou Weisgärberovou (MŠMT), Tomášem Holinkou (MPO), Alešem Bělohradským (Úřad vlády), Evou Brožovou (TA ČR), Martinem Manou (ČSÚ) a Kristýnou Meislovou (TC Praha) přinesla informace o spolupráci zapojených rezortů a tvůrců politik v oblasti strategického zaměření výzkumu a vývoje a při realizaci aktivit, které přispějí k naplnění prioritních potřeb společnosti (misí).

Prezentace z akce:

VÝZKUM, VÝVOJ A DIGITALIZACE V ČÍSLECH

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI UMĚLÉ INTELIGENCE V ČR 

INTERPRETACE NESTRUKTUROVANÝCH DAT