Technologické centrum Praha

Soutěž Get Space Inspired 2023 přinesla řadu nových nápadů na využití vesmírných technologií

...známe cenu myšlenky

Soutěž Get Space Inspired 2023 přinesla řadu nových nápadů na využití vesmírných technologií

30.11.2023

Soutěž Get Space Inspired 2023 přinesla řadu nových nápadů na využití vesmírných technologií

Slavnostním vyhlášením v rámci veletrhu vesmírných inovací Czech Space Week byl uzavřen druhý ročník soutěže o nejlepší technologický transfer z oblasti vesmírných technologií do oblasti pozemních aplikací Get Space Inspired 2023.

Soutěž vyhlášená Technologickým centrem Praha v rámci spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) přinesla řadu nových nápadů na využití technologií vyvinutých pro vesmírný sektor. Velká část transferovaných vesmírných technologií pocházela z databáze patentů, které agentura ESA nabízí pro další využití a komercializaci. Oblasti navržených pozemních aplikací měly široký záběr od letectví, energetiku, ochranu životního prostředí po medicínské technologie a zpracování dat.

Hlavní cenu soutěže - finanční podporu pro další rozvoj projektu ve výši 20.000 EUR - si odnesla Zuzana Snížková s projektem YUKI. Projekt popisuje nový způsob využití patentovaného filtru tekutin ve vesmírných misích používaný v palivových systémech. Záměr výroby filtru pomocí kovového 3D tisku a jeho aplikace v chemickém průmyslu zaujal hodnotitele také svým propracovaným byznys záměrem.

Druhé místo a ocenění ve výši 10.000 EUR získal Petr Kouřil s projektem FLY IS FUN. Projekt opět využívá patent ESA. Patentované know-how je algoritmus pro strojové učení a zpřesnění polohy vypočtené díky signálu sítě GNSS. Navržené využití je v oblasti navigace pro sportovní piloty, přesnější výpočet vertikální pozice letounu umožní využít digitální aplikaci jako alternativu k přístrojové navigaci pomocí radiových majáků ILS.

Podporu 5.000 EUR pro svůj projekt získal spolu s třetím místem projekt SATPLANNER Daniela Paluby, výzkumníka Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK Praha. Projekt SATPLANNER integruje patentovaný systém na analýzu dat pozorování Země s využitím časových řad do mobilní aplikace. Aplikace nabídne výsledky analyzovaných dat cestovním agenturám, organizátorům akcí a dalším společnostem, kteří využijí aktuální a predikovaná data pro plánování svých aktivit v různých geografických oblastech. Při tvorbě svých aktivit se tak vyhnou možným rizikům a vytvoří optimalizované byznys plány.

Soutěž Get Space Inspired se stává pravidelnou podzimní událostí v oblasti podpory technologických inovací, transferu technologií a vesmírných aktivit. Nezbývá než věřit, že vesmírné technologie nás budou inspirovat také v roce 2024.

Zuzana Snížková_výhra.jpg