Technologické centrum Praha

Finanční/právní manažeři a manažerky diskutovali o lump sum

...známe cenu myšlenky

Finanční/právní manažeři a manažerky diskutovali o lump sum

15.11.2023

Finanční/právní manažeři a manažerky diskutovali o lump sum

V listopadu proběhlo již 32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů H2020/HE. V úvodu poinformovali finanční a právní NCP o novinkách v Horizontu Evropa. Následovala živá diskuse o zkušenostech se specifiky projektových návrhů financovaných formou lump sum. Co podle členek a členů skupiny fungovalo a co bylo výzvou? Jaká jsou doporučení? To vše se můžete dozvědět ze závěrů vypracovaných ze setkání zde (CZ, AJ). Věříme, že sdílení našich zkušeností mezi příjemci i s Evropskou komisí přispěje
k efektivnější implementaci tohoto nového schématu do budoucna i rozšíření obzorů českých předkladatelů návrhů projektů.

Nově jsme se také na setkání shodli, že pro pracovní skupinu budeme využívat zkratku FINPRA.

Těšíme se na další setkání v roce 2024 na zámku Třešť ve spolupráci s CZARMA.

Pokud se chcete dozvědět více o skupině, o možnosti stát se členem i setkáních, navštivte stránku skupiny na webu Horizont Evropa.