Technologické centrum Praha

Aktualizované seznamy hodnotitelů H2020

...známe cenu myšlenky

Aktualizované seznamy hodnotitelů H2020

29.11.2018

Aktualizované seznamy hodnotitelů H2020

Evropská komise zveřejnila aktualizované seznamy jmen hodnotitelů projektů programu Horizont 2020 za rok 2017. Seznamy naleznete na stránce Partricipant Portal zde, a to zcela na konci stránky pod "General experts lists".

Přehled českých hodnotitelů rámcových programů pro výzkum a inovace, který vypracovala kancelář CZELO na základě tabulek dostupných k listopadu 2018, je k dispozici zde.