Technologické centrum Praha

Účastnili jsme se konference Životní prostředí - prostředí pro život

...známe cenu myšlenky

Účastnili jsme se konference Životní prostředí - prostředí pro život

10.11.2023

Účastnili jsme se konference  Životní prostředí - prostředí pro život

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 uspořádala Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a s podporou Technologické agentury ČR už 4. ročník konference Životní prostředí - prostředí pro život. Konference se konala
v Národní technické knihovně v Praze, kde se setkala odborná a laická veřejnost se zájmem o environmentální otázky. Prezentující se především zaměřili na výsledky a dílčí výstupy projektů podpořených Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Prostředí pro život. 

Druhý den konference vystoupili také Ondřej Pokorný a Petr Kučera z Technologického centra Praha, které je partnerem Centra socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA). Zástupci TC Praha představili aplikaci pro sledování nenadálých výkyvů
v trendech z oblasti životního prostředí (Petr Kučera) a scénáře vývoje životního prostředí v ČR
do roku 2050 (Ondřej Pokorný). Prezentace jsou přiloženy v příloze na webu STRAST a také na stránce konference.

Tam najdete i Sborník abstraktů a všechny ostantní prezentace, později i video záznamu akce.