Technologické centrum Praha

Zastoupení žen ve vedení inovací s vazbou na projekty programu H2020 je v ČR téměř nejnižší mezi státy EU

...známe cenu myšlenky

Zastoupení žen ve vedení inovací s vazbou na projekty programu H2020 je v ČR téměř nejnižší mezi státy EU

08.11.2023

Zastoupení žen ve vedení inovací s vazbou na projekty programu H2020 je v ČR téměř nejnižší mezi státy EU

Soubory:

Inovační radar EU eviduje inovace financované ze zdrojů EU, které vyvíjejí a vedou ženy (women-led innovations). V případě inovací spojených s projekty programu Horizont 2020 se ženy dosud podílejí na vedení 30 % inovací. V nových členských státech je podíl inovací, kde se ženy uplatňují v jejich vedení, zhruba poloviční – 16 %. Ve většině vyspělých států dosahuje a překračuje podíl inovací, kterých se účastní ženy ve vedoucí roli, 20 %. ČR patří mezi státy EU
s vůbec nejnižším podílem inovací (6,1 %), kde se při jejich vývoji a řízení na vedoucích pozicích objevují ženy.
Podrobněji graf níže.

Graf_14_ECHO_3_4_2023_FRANK_IR_WLI.jpg

Graf a text převzaty: Frank, D (2023): Zhodnocení aktuální pozice ČR a dalších zemí
v Platformě inovační radar ve vztahu k programu Horizont 2020
, ECHO 4-5/2023, Technologické centrum Praha, 2023, Dostupné zde.

autor: Daniel Frank, frank@tc.cz, TC Praha