Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo č. 4-5/2023

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo č. 4-5/2023

05.11.2023

Vyšlo Echo č. 4-5/2023

Soubory:

Třetí vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů.  V prvním článku jsou uvedeny statistické výstupy dat Platformy inovační radar, které se týkají členských zemí EU a dalších vybraných evropských států. Mezi sledované ukazatele patří úroveň vyspělosti inovací, potenciál inovací pro vytvoření trhu, zastoupení žen ve vedení inovací, struktura inovací ve vztahu programu Horizont 2020 a k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje. Zvláštní pozornost je upřena na aktuální pozici ČR v této platformě. 

Druhý článek shrnuje dosavadní výsledky programu Horizont 2020 publikované a zveřejněné
v platformě Horizon Results Platform, která je klíčovým nástrojem evropské valorizační politiky, a jejímž cílem je zajistit šíření a využívání výsledků projektů evropských programů zaměřených na výzkum a inovace. Článek se zabývá strukturou klíčových využitelných výsledků z programu Horizont 2020 (včetně těch s českou účastí),  analýzou potřeb tvůrců a autorů výsledků výzkumu, cílovými skupinami investorů, kteří mohou naplnit tržní potenciál těchto výsledků. Důležitou součástí článku je popis výsledků a jejich tematická souvislost s oblastmi politiky EK. Článek se dotýká také technologické vyspělosti výsledků projektů programu Horizont 2020 a výhledu na jejich budoucí využití.

Zkušenosti s vedením projektu Plus Change s 23 účastníky ze 14 evropských zemí odhaluje v rozhovoru pro ECHO profesorka Julie Mildorfová Leventon z CZECHGLOBE, která má na starosti jeho koordinaci. Další dva projekty koordinované českými institucemi jsou představeny v příspěvku, který monitoruje působení ČR ve výzvách programu Horizont Evropa pro roky 2021–2022 v Klastru 1 – Zdraví. Toto vydání ECHA ještě doplňují krátká úvaha o rozdílech ve výzkumné, vývojové a inovační výkonnosti nových a starých členských zemí EU, která se promítá i do účasti v RP, a analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti.

Více se dočtete v článcích uvedených v časopise. Listovací verze zde.

Daniel Frank, frank@tc.cz, TC Praha