Technologické centrum Praha

Průzkum spokojenosti s portálem CORDIS

...známe cenu myšlenky

Průzkum spokojenosti s portálem CORDIS

26.11.2018

Průzkum spokojenosti s portálem CORDIS

Evropská komise vyzývá odbornou veřejnost k účasti na průzkumu spokojenosti s portálem CORDIS. Ten slouží jako nástroj grantů a zároveň šíří informace o realizovaných projektech a komunikaci mezi aktéry.
Průzkum je určený příjemcům projektů v 7. RP a v programu Horizont 2020.

EK se tímto způsobem snaží zdokonalit funkčnost portálu.

Průzkum naleznete zde.