Technologické centrum Praha

NOVÉ VIDEO: Jak funguje financování formou lump sum?

...známe cenu myšlenky

NOVÉ VIDEO: Jak funguje financování formou lump sum?

27.10.2023

NOVÉ VIDEO: Jak funguje financování formou lump sum?

Základní pohnutka k zavedení financování formou lump sum v projektech rámcových programů EU je větší důraz na plnění a kontrolu výzkumných aktivit a menší důraz na kontrolu financí.  
Nové video TC Praha shrnuje základní charakteristiky této formy financování v jednotlivých fázích projektového cyklu.

Další videa z dílny TC Praha i jiných subjektů, které se týkají programu HE, naleznete na stránkách programu HE v sekci E-LEARNING.