Technologické centrum Praha

Vyhodnocení výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

...známe cenu myšlenky

Vyhodnocení výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

23.10.2023

Vyhodnocení výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01

Program Euratom pro výzkum a školící aktivity (2021-2025), který se týká jaderného výzkumu a inovací, je komplementárním programem k programu Horizont Evropa. Program se skládá
z přímých a nepřímých akcí. Přímé akce jsou činnosti prováděné Společným výzkumným střediskem EK (JRC, Joint Research Centre). Nepřímé akce jsou výzkumné činnosti prováděné konsorcii s více partnery. Rozpočet programu činí 1,38 mld. € pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Na přímé akce Společného výzkumného střediska je vyčleněno 532 mil. €,
na nepřímé akce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy se počítá s částkou 583 mil. € a
na nepřímé akce v oblasti jaderného štěpení, bezpečnosti a radiační ochrany zbývá 266 mil. € [1].

Již od prvních výzev se může program Euratom pochlubit vysokou kvalitou financovaných projektů i projektových návrhů a špičkovými zapojenými institucemi. To se týká výzvy HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01, u které je již možné bilancovat její výsledky. Zmíněna výzva spadá mezi nepřímé akce a je zaměřena na oblast jaderného štěpení, bezpečnost a radiační ochranu.

K financování ve výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 bylo vybráno 29 projektů. Největšího počtu projektů se účastní výzkumné instituce a vědecké týmy z evropské jaderné velmoci Francie (26 projektů). Za Francií následuje Belgie s 25 projekty a Itálie s 21 projekty. Účastníci
z ČR jsou zapojeni do 20 realizovaných projektů, což znamená, že se podílejí na řešení 2/3 projektů této výzvy.
Stejný počet projektů jako ČR má rovněž Německo. ČR se tímto výsledkem řadí bezpochyby mezi nejúspěšnější evropské státy. Za povšimnutí stojí pozice Rakouska a Dánska. Tyto výzkumně vyspělé státy se angažují pouze v jednom projektu této výzvy, což souvisí s jejich dlouhodobou politikou v oblasti jaderné energetiky.

 

Celé vyhodnocení Daniela Franka si můžete přečíst na webu horizontevropa.cz