Technologické centrum Praha

Byli jsme součástí konference SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”

...známe cenu myšlenky

Byli jsme součástí konference SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”

10.10.2023

Byli jsme součástí konference SOILCON - "Ground for future cooperation in Europe”

Dne 18. září 2023 se v Praze uskutečnila konference SOILCON – „Ground for future cooperation in Europe”, kterou zorganizovala Technologická agentura České republiky ve spolupráci
s Technologickým centrem Praha a Research Council of Norway. Tématem SOILCONU byla synergie Fondů EHP a Norska s evropskou misí k půdě (A Soil Deal for Europe) a související možnosti podpory vědeckých projektů. Konference se konala pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, a norského velvyslance v Praze, Victora C. Rønneberga, který konferenci spolu se zástupci organizátorů zahájil.

V první části konference proběhly dvě panelové diskuse k přínosu politik zaměřených na mise při řešení společenských výzev a o důležitých krocích a potřebné spolupráci vedoucí ke zdravé půdě a udržitelnosti. Úvodních přednášek k panelům se ujaly Orsolya Frizon-Somogyi
z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise a Anna Krzywoszynska, členka rady pro misi Půda.

V druhé části konference představily zástupkyně českého (Naďa Koníčková) a norského (Gudrun Langthaler) národního kontaktního místa pro program Horizont Evropa a pro misi Půda aktuální možnosti financování a přehled zapojení českých a norských subjektů v této misi.
Dále se prezentovala řada iniciativ a projektů, které kroky k naplnění cílů mise Půda aktivně podnikají, včetně projektu MetalRem z Programu KAPPA. 

Technologické centrum Praha prezentovalo během konference služby Národní kontaktní organizace pro Horizont Evropa na informačním stánku.

Prezentace řečníků jsou k dispozici na webu konference. Aktivní zůstává i matchmaking umožňující propojení s dalšími zájemci z řad účastníků.

SOIL-CON S-221.jpg   SOIL-CON S-304.jpg

SOIL-CON S-174.jpg   SOIL-CON S-263.jpg