Technologické centrum Praha

Evropský spalační zdroj stále nabízí příležitosti pro české firmy

...známe cenu myšlenky

Evropský spalační zdroj stále nabízí příležitosti pro české firmy

22.09.2023

Evropský spalační zdroj stále nabízí příležitosti pro české firmy

Velký projekt Evropského spalačního zdroje (ESS), který se staví na jihu Švédska u Lundu, a
k jehož zakládajícím členům patří i Česká republika, je stále otevřen pro české subdodavatele
či dodavatele technologií. 

Jedinečné možnosti této výzkumné infrastruktury budou výrazně převyšovat a doplňovat možnosti současných předních neutronových zdrojů a umožní nové příležitosti pro výzkumné pracovníky v celém spektru vědeckých objevů, energetiky, environmentálních technologií, kulturního dědictví a základní fyziky, včetně věd o materiálech a živé přírodě.

Zástupce Technologického centra Praha je kontaktním bodem pro spolupráci s českým průmyslem a ESS, tzv. ILO (Industry Liaison Officer) a pravidelně se účastní jednání v Lundu.

Více informací k tématu zde.