Technologické centrum Praha

O digitální transformaci napříč třemi kraji

...známe cenu myšlenky

O digitální transformaci napříč třemi kraji

22.09.2023

O digitální transformaci napříč třemi kraji

Během druhého zářijového týdne zorganizovalo Technologické centrum Praha (TC Praha), koordinátor české části sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a regionálními partnery, tři semináře k tématu digitální transformace malých a středních firem a jejího financování. Akce se postupně uskutečnily v Hradci Králové (za podpory Technologického centra Hradec Králové), v Olomouci (Inovačního centra Olomouckého kraje) a nakonec v Ostravě (Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje).

Představení tématu digitalizace, základních definicí a pojmů se ujal zástupce TC Praha,
P. Hladík. Představil potenciál a důležitost digitálních technologií a jejich vhodného zapojení
do podnikových procesů
, stejně jako jejich vliv na konkurenceschopnost a další rozvoj malých a středních firem. Zmínil také chyby, kterých se firmy při své digitální transformaci často dopouštějí. V závěru prezentace se věnoval tématu kyberbezpečnosti jako nedílné součásti zapojování informačních a komunikačních technologií do podnikání.

Problematiku financování digitální transformace podniků poté otevřel J. Vavřínek z TC Praha, který shrnul možnosti finanční podpory z národních i evropských zdrojů. Popsal obecné příklady financování digitalizace ve firmách, druhy aktivit, které z programů lze financovat, informační zdroje upozorňující na možnosti financování (např. portál Funding & tender opportunities) a vysvětlil princip kaskádových grantů, které jsou relativně novým nástrojem pro financování rozvoje podniků.

Řečníci z MPO navázali představením harmonogramu podpory digitalizace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a z programu Digitální Evropa. J. Skalník a J. Havel upozornili na aktuálně otevřené výzvy u programů Digitální podnik – Virtuální podnik (do 2. 11. 2023) a Technologie pro MAS (do 31. 12. 2024). V případě Digitálního – virtuálního podniku bylo doposud přijato 640 projektů a nejvíce firmy žádají o podporu na vybudování informačních systémů, posílení kybernetické bezpečnosti a Big Data. Do konce roku se ještě očekává vyhlášení výzvy v rámci Technologie 4.0. Tandem L. Škrábalová a J. Kobliha upozornil na možnost využití finanční podpory v rámci programu Digitální Evropa, který podporuje investice do superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností. Program cílí na jakýkoli typ organizace a nabízí dodatečné pobídky pro malé a střední podniky.

V každém regionu přizvali organizátoři zástupce místních firem, aby pohovořili o vlastních zkušenostech s digitalizací a aplikací moderních technologií, například do účetnictví nebo při optimalizaci logistických operací. Prezentující názorně uvedli, jak bylo díky digitalizačnímu projektu docíleno měřitelných výsledků v oblasti efektivity firmy. Prostor dostali také reprezentanti univerzit, kteří představili spolupráci vzdělávacích institucí s malými a středními podniky v již zmíněné oblasti.

Ve všech třech lokalitách se semináře setkaly s pozitivním ohlasem. Místní podnikatelé a zástupci řady institucí nejenže získali velmi užitečné a praktické informace, ale také využili možnosti získat nové kontakty a navázat s nimi spolupráci.

V případě dotazů k problematice digitální transformace kontaktujte: P. Hladík, hladik@tc.cz