Technologické centrum Praha

Sešli jsme se u našeho stromu

...známe cenu myšlenky

Sešli jsme se u našeho stromu

21.09.2023

Ve středu 20. 9. se zaměstnanci Technologického centra Praha sešli u stromu, který byl zasazen před čtyřmi lety k 25. výročí založení TC v areálu Ústavu chemických procesů AV ČR, kde činnost TC Praha v roce 1994 začínala. Akce se uskutečnila u příležitosti umístění nové tabulky, která informuje o změně názvu Technologického centra AV ČR na Technologické centrum Praha. Po úvodním slovu ředitele TC Karla Klusáčka byla tabulka slavnostně odkryta.

Akce se také zúčastnili pozvaní hosté, kterými byli František Kaštánek a Miroslav Punčochář, bývalí ředitelé ÚCHP, a Karel Aim, který byl dlouholetým členem Rady TC.