Technologické centrum Praha

Physics for Future (P4F) nabízí 30 postdoktorských pozic

...známe cenu myšlenky

Physics for Future (P4F) nabízí 30 postdoktorských pozic

15.09.2023

Physics for Future (P4F) nabízí 30 postdoktorských pozic

Soubory:

První výzva programu MSCA Cofund Action - Physics for Future (P4F) k předkládání žádostí
o postdoktorská stipendia je nyní otevřena. V rámci této první výzvy je nabízeno 30 dvouletých stáží pro excelentní vědce a vědkyně. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. listopadu 2023. Program P4F nabízí příležitost realizovat vlastní, tzv. bottom-up, výzkumné projekty na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR nebo na ELI Beamlines. Program dále poskytuje přístup
k široké síti partnerů nabízejících stáže a v neposlední řadě, prostřednictvím rozsáhlé škály školení a kurzů, umožňuje rozvoj odborných znalostí, přenositelných dovedností a soft skills. Nenechte si ujít tuto kariérní příležitost.
Více informací je k dispozici na p4f.fzu.cz