Technologické centrum Praha

V TC se uskutečnila kampaň EK - osobní náklady v Horizontu 2020

...známe cenu myšlenky

V TC se uskutečnila kampaň EK - osobní náklady v Horizontu 2020

19.11.2018

V TC se uskutečnila kampaň EK - osobní náklady v Horizontu 2020

Dne 14. listopadu 2018 se v prostorách Technologického centra uskutečnila akce „EC Communication Campaign: Personnel costs in Horizon 2020“.  Akce se zúčastnilo více než 70 posluchačů a dalších více než 40 ji sledovalo online. 

Posluchači vyslechli prezentace zástupců EK o základních pravidlech osobních nákladů
v H2020, příspěvek TC AV ČR k aplikaci pravidel v rámci jednotlivých států EU a detailní příklady demonstrující na číslech způsob výpočtu uznatelných osobních nákladů pro účely reportování. Hlavně však probíhala diskuse se třemi přítomnými zástupci EK (včetně auditora EK), národními auditory a zástupci českých příjemců. 


Jednotlivé prezentace
z akce můžete nalézt zde:

Dokument „PŘÍKLADY: Skutečné osobní náklady v H2020 - Aplikace pravidel H2020 pro výpočet osobních nákladů v českém prostředí“, který byl na akci představen, bude v důsledku informací získaných v rámci diskuse upraven a následně zveřejněn. Dokument bude přeložen i do českého jazyka.

Na základě velkého zájmu o tuto problematiku připraví TC AV ČR v roce 2019 celodenní finanční seminář v českém jazyce zaměřující se na osobní náklady projektů H2020. Sledujte strányk H2020, potažmo TC AV ČR.

Informace o této problematice podají národní kontakty (NCP- finanční a administrativní aspekty) pro Horizont 2020.