Technologické centrum Praha

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu II.

...známe cenu myšlenky

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu II.

11.09.2023

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu II.

Soubory:

Příspěvek z 26. června 2023 na základě žebříčku EU Industrial R&D Investment Scoreboard pro rok 2022 informoval, že pro největší evropské korporace příspěvky z rámcových programů EU pro výzkum a inovace představují jen dílčí položku v jejich rozpočtech na výzkumné a vývojové aktivity, a představil seznam průmyslových korporací s nejvyššími výdaji na výzkum a vývoj v roce 2021.

Cílem tohoto příspěvku je navázat a představit průmyslové korporace, které se umístily v tomto žebříčku, s nejvyššími čistými tržbami v roce 2021, tj. tržbami očištěnými od DPH a od transakcí mezi dceřinými společnostmi v rámci korporace. Osm uvedených korporací mělo roční tržby vyšší než souhrn statků a služeb, které se v roce 2021 vyprodukovaly na území České republiky. Čtyři z těchto průmyslových korporací – Apple, Volkswagen, Toyota Motor, China State Construction Engineering – měly roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než celá Česká republika. To znamená, že jejich výdaje na výzkum a vývoj v roce 2021 přesahovaly 5 mld. € (v přiložené tabulce označeny světle oranžově), přičemž v případě Applu a Volkswagenu přesahovaly 9,1 mld. €, což je částka čistého příspěvku EU, který je nárokován účastníky výzev programu Horizont Evropa s termínem pro podávání návrhů v roce 2021 (v přiložené tabulce označeny tmavě oranžově).

Budeme-li pracovat s průmyslovými korporacemi, jejichž roční čisté tržby přesahují 100 mld. € a jsou nižší než 240 mld. € – tzn. odpovídají ročnímu HDP Maďarska či Slovenska – můžeme identifikovat 5 korporací s ročními výdaji na výzkum a vývoj v roce 2021 vyššími než výše zmiňovaných 9,1 mld. €. Tři z těchto korporací sídlí v USA a zaměřují se na oblast informačních technologií (Alphabet, Microsoft, Meta). Po jedné pak v Korejské republice (Samsung) a Číně (Huawei). Dalších 7 průmyslových korporací v této kategorii čistých tržeb mělo roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 5 mld. €. Sem patří tři evropské (Mercedes-Benz, BMW, Stellantis), dvě americké (General Motors, Ford Motor) a jedna japonská automobilka (Honda Motor).

 

HE_kontext_korporace_2_2021.jpg

 

Shrnutí: Mezi 35 největšími průmyslovými korporacemi (měřeno podle čistých tržeb) můžeme identifikovat 7 korporací, jejichž roční výdaje na výzkum a vývoj v roce 2021 byly vyšší než čistý příspěvek EU, který je nárokován účastníky výzev programu Horizont Evropa s termínem pro podávání návrhů v roce 2021. Dalších 10 korporací v roce 2021 vydalo na výzkum a vývoj vyšší částku než celá Česká republika.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 11. září 2023