Technologické centrum Praha

EK zveřejnila mapu, která může pomoci zájemcům o výzvu Regional Innovation Valleys najít relevantního partnera

...známe cenu myšlenky

EK zveřejnila mapu, která může pomoci zájemcům o výzvu Regional Innovation Valleys najít relevantního partnera

07.09.2023

EK zveřejnila mapu, která může pomoci zájemcům o výzvu Regional Innovation Valleys najít relevantního partnera

Dne 6. září 2023 Evropská komise publikovala zprávu, v níž potenciální účastníky informuje o poslední možnosti zapojit se do výzvy Regional Innovation Valleys vyhlášené v rámci EIE a EISMEA 28. března 2023. Výzva, která rozděluje 122 milionů €, je zaměřena na řešení aktuálních společenských problémů, posílení evropských inovačních ekosystémů, propojení evropských regionů a posílení kohezní politiky. Regiony mohou vyjádřit svůj zájem o účast do 18. září 2023.

Součástí zprávy je i mapa, s jejíž pomocí mohou potenciální zájemci – regiony – identifikovat relevantní partnery. K 5. září 2023 svůj zájem o zapojení do výzvy Regional Innovation Valleys projevilo 61 regionů úrovně NUTS2 z 22 zemí. Česká republika je zastoupena Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Středočeským inovačním centrem.

Pro snazší nalezení relevantního partnera mapa obsahuje kontaktní údaje, ale také třídí zapojené regiony podle jejich inovačního výkonu a podle oboru/výzvy, na jejímž řešení mají zájem.