Technologické centrum Praha

Podpoříme vás v přenosu kosmických technologií do pozemních aplikací

...známe cenu myšlenky

Podpoříme vás v přenosu kosmických technologií do pozemních aplikací

28.08.2023

Podpoříme vás v přenosu kosmických technologií do pozemních aplikací

Máte nápad, jak využít kosmické technologie v jiných odvětvích? Podpořte ho pomocí finanční iniciativy Spark Funding z projektu ESA Technology Broker, který je součástí komercializační sítě ESA a který v ČR provozuje Technologické centrum Praha. Spark Funding vám pomůže urychlit přenos technologií z vesmírného do pozemního sektoru a pomůže také s urychlením procesu vývoje produktů.

Příkladem úspěšného přenosu může být využití senzoru SPAD (Single Photon Avalanche Diode) ve slepeckých holích. Společnost Czech Space Research Center se podílela na evropském projektu Laser Timing - experiment ESA ACES, který využíval principu detekce dopadu fotonu vyslaného laserem na senzor SPAD. Okamžik dopadu fotonu snímá detektor SPAD s takovým rozlišením, že umožňuje výpočet vzdálenosti s velmi vysokou přesností. Tato skutečnost zaujala největšího evropského výrobce bílých holí, společnost Svárovský, s.r.o. Ta se rozhodla použít tuto senzorovou technologii k vytvoření zařízení, které by bylo možné integrovat do rukojeti slepecké hole a umožnilo by uživateli udržovat povědomí o svém okolí pomocí akustického signálu nebo vibrací. Projekt byl vytipován Technologickým centrem Praha a podpořen částkou 75 000 € z programu ESA Spark Funding v rámci projektu ESA Technology Broker.

Spark Funding podporuje především malé a střední podniky a začínající podniky, stejně jako výzkumné instituce a univerzity.

Úspěšní žadatelé získají 75 000 EUR bez nutnosti dalšího spolufinancování a převod musí dokončit do 12 měsíců. Financování může pokrýt náklady na fázi prototypování nebo uvedení na trh.

Deadline aktuální výzvy je listopad 2023.

Více informací naleznete ZDE.

 

Kontakt: O. Šimek, simek@tc.cz, 608 231 659, A. Bouchal, bouchal@tc.cz, 720 947 835