Technologické centrum Praha

Uskutečnil se pátý ročník Gate2Space

...známe cenu myšlenky

Uskutečnil se pátý ročník Gate2Space

16.11.2018

Uskutečnil se pátý ročník Gate2Space

Soubory:

Pátý ročník konference Gate2Space 2018 o zapojení českých subjektů do kosmických aktivit se uskutečnil tentokrát ve Hvězdárně a planetáriu Brno 14. 11. 2018 a byl součástí prvního Českého kosmického průmyslového dne. Veškeré toto dění bylo zároveň součástí Czech Space Week, týdne, který je vyvrcholením Czech Space Year 2018.

Posluchači vyslechli v příjemném sále planetária řadu informací jak o práci evropské agentury ESA, o konkrétních chystaných programech na pozorování Země či z oblasti družicové navigace a telekomunikace, tak o výsledcích ESA TT Brokera, jehož aktivity má TC AV ČR na starosti v České republice. Zajímavá byla také prezentace o první české nanodružici VZLUSAT-1, na jejíž konstrukci a osazení testovanými přístroji se podílela řada českých subjektů, a zjištění, že družice i po 500 dnech na orbitě stále plní své úkoly a přináší očekávaná vědecká data. Zástupce Technické univerzity v Liberci dále představil nové technologie použitelné v kosmu, jako jsou nanovlákna, chytré kompozitní materiály či optické senzory. Zástupce firmy Space System Czech se podělil o vize být součástí budoucích misí k asteroidům a užívat systém blockchain v komunikaci s technologiemi i s lidmi.
Závěr konference patřil opět zástupcům Ministerstva dopravy, kteří prezentovali jak zapojení do programů ESA v oblasti obecných technologií, tak priority výzvy v evropském rámcovém programu Horizont 2020 na další rok (2019) a výhled na přípravu nových programů ESA po roce 2020.

Konferenci Gate2Space pořádá TC AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a již dnes se těšíme na další ročník Gate2Space 2019.

Prezentace jsou k dispozici v přílohách níže.

 zahájení konference- P. Habarta  Václav Kobera, MD ČR
 Pavel Habarta, ESA TT Broker, TC AV ČR  Josef Šobra, MD ČR
 Vladimír Dániel, VZLU  Lenka Mikuličková, TTS, s.r.o.
 Daniel Štefl, Space Systems Czech, s.r.o.  Ondřej Šváb, MD ČR
 vizualizace ESA technologií