Technologické centrum Praha

Save the date - semináře k problematice digitální transformace firem a jejich financování

...známe cenu myšlenky

Save the date - semináře k problematice digitální transformace firem a jejich financování

09.08.2023

Save the date - semináře k problematice digitální transformace firem a jejich financování

Hradec Králové, Olomouc a Ostrava – tato česká města budou v září hostit odborné semináře, věnované různým aspektům digitální transformace malých a středních podniků vedoucí k vyšší efektivitě a lepším výsledkům podnikání. Jaký význam má pro firmy digitalizace z hlediska jejich růstu a jak k ní přistoupit? Kdo může s digitalizací pomoci
a jaké jsou možnosti financování?
 Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího uslyšíte:

  • 13. září v Hradci Králové
  • 14. září v Olomouci
  • 15. září v Ostravě

Semináře se uskuteční ve spolupráci Technologického centra Praha (v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a regionálních organizací.

Cílovou skupinou jsou především malé a střední firmy s ambicemi na digitalizaci pro svůj růst a rozvoj.

Sledujte Akce na webu Oddělení rozvoje podnikání pro další informace nebo kontaktujte
P. Hladíka, hladik@tc.cz.