Technologické centrum Praha

Nový díl podcastu o hodnocení projektů s Ivou Walterovou

...známe cenu myšlenky

Nový díl podcastu o hodnocení projektů s Ivou Walterovou

03.08.2023

Nový díl podcastu o hodnocení projektů s Ivou Walterovou

Když se váš projekt dostane před hodnotitele, jde do tuhého. Jak hodnocení probíhá? Co hodnotitelé berou
v potaz a jak poznají kvalitní projektový návrh? V čem spočívá role hodnotitele a jak v této roli uspět?

O hodnocení projektů jsme si povídali s Ivou Walterovou, která má bohaté zkušenosti jak s hodnocením, tak
s realizací evropských projektů.

Jaké rady jsme si odnesli
Projektový návrh musí být nejen excelentní, ale musí být i skvěle podán. Nenechávejte proto psaní návrhu na poslední chvíli!

→ Nepodceňujte část věnovanou "Implementaci" a dbejte na její kvalitní zpracování. 

→ Pokud jste hodnotitelem, věnujte pozornost svému profilu a pravidelně jej aktualizujte.

→Role hodnotitele vám pomůže získat skvělý přehled o tom, co se v EU děje.