Technologické centrum Praha

Nový jednotný patentový systém: počátek nové éry patentové ochrany a vymáhání v EU

...známe cenu myšlenky

Nový jednotný patentový systém: počátek nové éry patentové ochrany a vymáhání v EU

01.08.2023 Autor: V. Suchý

Nový jednotný patentový systém: počátek nové éry patentové ochrany a vymáhání v EU

Dne 1. června 2023 došlo k zásadnímu kroku v oblasti evropského patentového práva.
K tomuto dni zahájil činnost Jednotný patentový soud (United Patent Court, UPC) a zároveň byl spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP), když začala platit Dohoda o jednotném patentovém soudu.

Spuštění systému jednotného patentu má podnikům zjednodušit a usnadnit ochranu jejich inovací v Evropě a rovněž zhodnotit jejich duševní vlastnictví. Jednotný patentový systém posílí inovace a konkurenceschopnost EU a dotvoří jednotný trh s patenty. Zpočátku se bude vztahovat na 17 členských států, které představují přibližně 80 % HDP EU. V budoucnu se do něj mohou zapojit další členské země.

O tom, jaké jsou hlavní výhody systému a další souvislosti k tématu si přečtete na webu Oddělení rozvoje podnikání.