Technologické centrum Praha

Partnerské burzy k výzvám 2024

...známe cenu myšlenky

Partnerské burzy k výzvám 2024

31.07.2023

Partnerské burzy k výzvám 2024

Sítě národních kontaktů (NCP networks) Evropská komise pořádají v září a říjnu 2023 sérii partnerských burz k navazování kontaktů pro projekty připravované do nových výzev Horizontu Evropa v roce 2024. Většina výzev v Klastrech 1 až 6 má uzávěrku již v únoru
až dubnu 2024.

Online burzy jsou zpravidla jednodenní a účastní se jich stovky mezinárodních organizací se zájmem o spolupráci na projektech z nejrůznějších oblastí. I po jejich skončení se můžete dále registrovat a sjednávat schůzky se všemi zaregistrovanými účastníky. Některé partnerské burzy probíhají i fyzicky, případně hybridně.

Přehled i časový rozvh akcí najdete na tomto odkazu. Dočtete se také o možnosti požádat o cestovní grant na pokrytí letenky a hotelu v případě, že budete chtít absolvovat burzu fyzicky.