Technologické centrum Praha

Spuštěn portál podporující koordinátory z Widening zemí

...známe cenu myšlenky

Spuštěn portál podporující koordinátory z Widening zemí

18.07.2023

Spuštěn portál podporující koordinátory z Widening zemí

Soubory:

Wideaexperts.eu je bezplatný portál projektu NCP_WIDERA.NET, který usnadňuje propojení odborníků s žadateli z Widening zemí připravujících návrhy projektů (jako koordinátor či vedoucí pracovního balíčku) do následujících výzev programu Horizont Evropa: Widening, ERA, všech klastrů Pilíře 2 a EIC Pathfinder.

Cílem této platformy je zajistit kvalitu návrhů díky zpětné vazbě, kterou žadatelé získají od nezávislých expertů / hodnotitelů. Jako žadatel (Applicant) se může zaregistrovat každý, kdo připravuje návrh projektu do výše uvedených výzev a pochází z jedné ze způsobilých zemí (včetně Česka) – seznam zemí naleznete v přiloženém dokumentu. Službu nezávislých expertů pro české subjekty bezplatně zajišťuje Technologické centrum Praha (TC Praha) prostřednictvím Portálu.

Souhrnný popis této služby je zde. Průvodce pro uživatele portálu je přiložen.

V této souvislosti otevřel projekt NCP_WIDERA.NET výzvu pro experty, kteří zajistí profesionální předběžnou kontrolu návrhů projektů (pre-screening). Další informace o této výzvě naleznete zde.