Technologické centrum Praha

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání Horizontu Evropa

22.06.2023

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání Horizontu Evropa

Soubory:

Technologické centrum Praha vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 € jsou udělovány z rozpočtu projektu NCP_WIDERA.NET financovaného Evropskou komisí s cílem podpořit účast subjektů z Česka a dalších Widening zemí v projektových žádostech podaných do výzev klastrů Pilíře 2.  

 

Žádost je nutné podat nejpozději 15 pracovních dní před vybraným partnerským setkáním.

 

Přehled připravovaných partnerských setkání (brokerage / matchmaking events):

Doporučujeme sledovat český web Horizont Evropa a Portál NCPs pro Horizont Evropa.

 

Přednost bude mít:

  • potenciální koordinátor,
  • potenciální vedoucí pracovního balíčku (WP Leader), nebo aktivní účastník v projektu (Task Leader),
  • uchazeč ochotný sdílet své kompetence a nápady prostřednictvím prezentací (pitch), které jsou běžnou součástí partnerských setkání.

 Požadované dokumenty k žádosti:

  • vyplněná přihláška
  • krátký životopis (max. 1 strana)
  • potvrzení registrace, program akce či zvací dopis

Dokumenty zasílejte Anně Vosečkové na adresu voseckova@tc.cz.

 

Žádosti posoudí komise TC Praha,  která vezme v úvahu i přiměřené zásady rovnosti žen a mužů. Všichni žadatelé budou nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním partnerského setkání informováni o udělení či zamítnutí žádosti. V případě kladného posouzení pak TC Praha uzavře s žadatelem smlouvu pro účel vyplacení cestovních nákladů.

 

Financování

Cestovní grant v maximální výši 1 000 € na jednu cestu bude vybranému žadateli proplacen TC Praha, pokud  do 10 pracovních dnů po ukončení akce předloží žádost o proplacení (vyplněný formulář zprávy z účasti, palubní lístky či jízdenky na vlak, fakturu za letenku a ubytování), a to elektronicky na voseckova@tc.cz.

 

Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtu TC Praha, který pokryje celkem 80 cestovních grantů.

 

Informaci o cestovních grantech naleznete na webu projektu zde.

 

Formuláře přihlášky, zprávy o účasti a vzorové smlouvy jsou přiloženy.