Technologické centrum Praha

Horizont 2020: Snížení administrativní zátěže

...známe cenu myšlenky

Horizont 2020: Snížení administrativní zátěže

08.11.2018

Horizont 2020: Snížení administrativní zátěže

Evropská komise zavedla zjednodušující opatření, které snížily administrativní zátěž účastníků
v programu Horizont 2020
. K tomuto závěru dospěl Evropský účetní dvůr auditorů (ECA), který zveřejnil zprávu o zjednodušení opatření v tomto programu. Auditoři dále konstatují, že ne všechny akce vedly k žádoucímu výsledku a příležitosti ke zlepšení stále existují. Do budoucna je potřeba více vstřícných návodů a nástrojů. Komise musí dále zkoušet vhodnost a použitelnost nových způsobů financování. Důležitá je také stabilita a neměnnost pravidel.

Více naleznete ve zprávě zde.