Technologické centrum Praha

Digitalizace v kontextu mezinárodního obchodu

...známe cenu myšlenky

Digitalizace v kontextu mezinárodního obchodu

21.06.2023

Digitalizace v kontextu mezinárodního obchodu

Na začátku června uspořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade seminář zaměřený na proces digitální transformace podniků s důrazem na oblast mezinárodního obchodu.

V úvodu semináře byl prezentován proces digitální transformace v malých a středních podnicích, jeho potenciál pro rozvoj, reálné přínosy, ale i obtíže, kterým musí firmy při zavádění nových digitálních technologií čelit. Konkrétní aktuální digitální technologie, v současnosti přímo ovlivňující podnikatelské a obchodní aktivity, návazně představili pozvaní zástupci českých firem. J. Kudláček (COD8) na názorných příkladech vysvětlil využití digitalizace v řízení procesů logistiky, výroby a skladového hospodářství a L. Polame (Bee Interactive) popsal SW pro plánování nakládky zboží; V. Šmídová a O. Havle (ELA Blockchain Services) seznámili přítomné s přínosy a aplikací blockchainu ve světě moderních technologií; M. Hora (SDwiser) poukázal na vliv 3D tisku na zvýšení efektivity výroby a blok praktických příkladů uzavřel M. Kotek (Asociace virtuální a rozšířené reality) s ukázkou možného využívání virtuální reality v podnikání.

Ve druhé části se zaměření semináře přesunulo na téma odolnosti podniku včetně problematiky kyberbezpečnosti, A. Měrková z Centra pro regionální rozvoj ČR odprezentovala přehled bezplatných portálů a rejstříků, které mohou české firmy využít při získávání informací o jejich zahraničních partnerech a trzích. Jednalo se např. o: Access2Market, Single Digital Gateway, rejstříky zemí EU a EUR-Lex. Seminář uzavřela prezentace o možnostech financování digitální transformace.

Jak na semináři několikrát zaznělo, digitální transformace podniku může mít velmi pozitivní dopad na výsledky podnikání, ale měly by být splněny dvě podmínky: ve firmě musí panovat všeobecná shoda a ochota k digitalizaci a je třeba postupovat po malých krocích. V krátkém či delším horizontu by nicméně digitální transformací měla projít každá firma, která chce zůstat konkurenceschopná a na trhu úspěšná.

Podzim 2023:

Tématu digitální transformace se TC Praha bude věnovat i nadále. Na podzim zorganizuje seminář společně s partnery v Ostravě a ve spolupráci s MPO se uskuteční obdobně zaměřené akce v Hradci Králové a v Olomouci. Zároveň bude oficiálně zahájena činnost EDIHu Cybersecurity Innovation Hub v Praze a ve Středních Čechách.

Pro více informací kontaktujte P. Hladíka, hladik@tc.cz