Technologické centrum Praha

Jak se daří ČR ve společně programovaných evropských partnerstvích programu Horizont Evropa?

...známe cenu myšlenky

Jak se daří ČR ve společně programovaných evropských partnerstvích programu Horizont Evropa?

15.06.2023

Jak se daří ČR ve společně programovaných evropských partnerstvích programu Horizont Evropa?

Soubory:

Dalším typem partnerství pod hlavičkou programu Horizont Evropa jsou tzv. společně programovaná evropská partnerství. Jedná se o partnerství mezi EK a zpravidla soukromými (a někdy i veřejnými) partnery. Tato partnerství vyvíjejí společné výzkumné záměry, které jsou realizovány prostřednictvím výzev k předkládání návrhů projektů
v programu Horizont Evropa. Evropská komise se v těchto partnerstvích společně
s průmyslem snaží zvýšit investice do výzkumu a inovací a řešit významné výzvy v různých odvětvích. Základem vzájemné spolupráce je memorandum o porozumění přijaté dne 14. června 2021 (C(2021)4113), které specifikuje cíle 11 společně programovaných partnerství, závazky obou stran a strukturu jejich řízení. Společně programovaná partnerství mají z rozpočtu programu Horizont Evropa přidělenu finanční alokaci ve výši cca 8 mld.€, soukromí partneři a členské státy doplní tuto částku o dalších cca 11 mld. €. Celkový rozpočet těchto partnerství dosahuje částky přibližně 19 mld. €. [1,2]

Celý článek Daniela Franka si můžete přečíst na webu Horizont Evropa.

 

Další článek s tématem partnerství:
Působení ČR v evropských partnerstvích podstatně ovlivňuje českou účast ve druhém pilíři programu Horizont Evropa

si přečtěte na webu Horizont Evropa zde.