Technologické centrum Praha

Struktura tuzemské účasti v programu Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Struktura tuzemské účasti v programu Horizontu Evropa

29.05.2023

Struktura tuzemské účasti v programu Horizontu Evropa

Zájemci o statistiku účasti českých subjektů v programu Horizont Evropa si mohou přečíst seriál pokračujících článků vydávaných na webu Horizont Evropa odborníky TC.

Články navazují na text Působení ČR v programu Horizont Evropa - aktuální data k 04/2023 publikovaný 8. 5. 2023 zde, pokračují zajímavým srovnáním Struktura tuzemské účasti
v programu Horizont Evropa podle právních forem účastníků
zde

Zatím poslední text Kterých složek programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty účastní více a kterých méně? II. najdete na webu HE zde.

Přeje vám zajímavé čtení.