Technologické centrum Praha

Flagship Quantum Technologies byl oficiálně zahájen

...známe cenu myšlenky

Flagship Quantum Technologies byl oficiálně zahájen

06.11.2018

Flagship Quantum Technologies byl oficiálně zahájen

Flagship Quantum Technologies je velká iniciativa EU s plánovaným rozpočem
1 miliardy € na období příštích 10 let,
která oficiálně zahájila svoji činnost na slavnostní konferenci pořádané ve dnech 29.-30. listopadu 2018 ve vídeňském Hofburgu.
Cílem technologické iniciativy je dovést výzkum kvantových jevů z laboratoří až
do komerčně úspěšných aplikací
.

Zaměřuje se na následujících pět oblastí:

  • kvantová komunikace
  • kvantové počítače a výpočty
  • kvantové simulace
  • kvantová metrologie a senzory
  • základní výzkum 

na které Evropská komise vyhradila v prvním tříletém období tzv. ´ramp-up phase´ (říjen 2018 - září 2021) rozpočet ve výši 132 mil. €. Do této výzvy se přihlásilo celkem 140  projektových návrhů, z nichž 20 bylo vybráno k financování.

Podporu výzkumu kvantových technologií poskytuje rovněž konsorcium QuantERA, která sdružuje prostředky národních poskytovatelů podpory pro výzkum a inovace z více než 20 členských států a asociovaných zemí. Po úspěchu první výzvy z roku 2017, v níž částkou 36 mil. € (z toho příspěvek EK 10 mil.€) podpořilo 26 projektů, mezi nimiž jsou 4 projekty s českou účastí, byla vyhlášena na rok 2019 druhá výzva s předpokládaným rozpočtem 20 mil. € a uzávěrkou prvního kola 18. února 2019.

Další zajimavé související informace najdete na těchto webech:
Tisková zpráva konference Flagship QT kick-off meeting zde (obsahuje např. přehled 20 projektů financovaných v ´ramp-up phase´), obrazový záznam z průběhu konference (webstream).

Pro více informací o problemtice FET Flaghip kontaktujte Petra Pracnu - národní kontakt pro budoucí a vznikající technologie
v H2020.