Technologické centrum Praha

Certifikace klastrových hodnotitelů napomůže českým klastrům k získání "bronz label"

...známe cenu myšlenky

Certifikace klastrových hodnotitelů napomůže českým klastrům k získání "bronz label"

25.05.2023

Certifikace klastrových hodnotitelů napomůže českým klastrům k získání "bronz label"

Ve dnech 15. - 17. května se v Technologickém centru Praha konalo certifikační školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni (European Cluster Excellence Initiative (ECEI) Bronze Label). Školení vedl velmi zkušený Helmut Kergel, ředitel Evropského sekretariátu pro analýzy klastrů (European Secretariat for Cluster Analysis - ESCA), který třídenním certifikačním procesem úspěšně provedl pět kandidátů - dva české, dva lotyšské a jednoho ukrajinského. V případě České republiky se jedná o první dva ECEI hodnotitele klastrů, jejichž certifikace umožní českým klastrům snazší přístup k bronzové úrovni tohoto mezinárodně uznávaného standardu.

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem Praha zorganizovala vyškolení dvou auditorů z České republiky v reakci na požadavek Ministerstva průmyslu a obchodu, aby projekty, žádající o podporu
z nové výzvy Spolupráce - Klastry v rámci OPTAK, měly známku klastrové excelence. Vyškolení dvou auditorů z České republiky tak českým klastrům usnadní cestu k získání bronze label.
“ Zhodnotil školení Jiří Herinek, prezident Národní klastrové asociace, která školení iniciovala.

Silvia Jirásková, vedoucí Oddělení rozvoje podnikání TC Praha k tomu dodává: „Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit snahu Národní klastrové asociace o zajištění českých hodnotitelů pro certifikaci bronzové úrovně klastrové excelence. Jedná se o konkrétní výsledek dlouhodobé spolupráce TC Praha s Národní klastrovou asociací a jejími členy, které přispívá k posilování kapacit českých klastrů a jejich postavení v mezinárodním prostředí.

Pro více informací kontaktujte: P. Hladíka, hladik@tc.cz