Technologické centrum Praha

Synergie: Slovo, které dokáže posunout český i evropský výzkum dál

...známe cenu myšlenky

Synergie: Slovo, které dokáže posunout český i evropský výzkum dál

23.05.2023

Synergie: Slovo, které dokáže posunout český i evropský výzkum dál

Výzkum a vývoj se mohou rozvíjet rychleji jen tehdy, když budou efektivně kombinovat různé zdroje financování. Češi si téma tzv. synergií vzali za své a teď už předávají zkušenosti dalším zemím. Evropské komisi zároveň poskytují cennou zpětnou vazbu.

...„Komise nově říká, že u projektů, které není schopná zafinancovat sama, nemusí zůstat jen
u pečetí excelence a vše ostatní nechat na národních institucích. Naopak může dojít
k tomu, že část peněz z kohezních fondů na už konkrétní vybrané projekty se z národní úrovně převede zpátky do Bruselu, do Horizontu Evropa,“ vysvětlila Chvojková s tím, že takovým způsobem by se prestiž grantů opět zvedla.....

........................................................................................................................................................................................................

Lenka Chvojková, národní kontakt pro finanční otázky HE v TC Praha, hovořila s redakcí Euractiv o problematice synergií ve financování evropského výzkumu a o akcích, které se k tomuto tématu v minulých měsících uskutečnily.

Celý velmi srozumitelný text k této problematice najdete na portálu EURACTIV.cz

Nebo v naší rubrice Napsali o nás.