Technologické centrum Praha

Seminář k misi Půda v Technologickém centru

...známe cenu myšlenky

Seminář k misi Půda v Technologickém centru

22.05.2023

Seminář k misi Půda v Technologickém centru

Soubory:

Technologické centrum Praha uspořádalo dne 9. 5. 2023 workshop s cílem zvýšit povědomí
o evropské misi „Soil deal for Europe“. Workshop se konal ve spolupráci s projektem NATI00NS.

Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním stavu, resp. bylo dosaženo významného pokroku směrem ke zdravější půdě.

Na podporu splnění tohoto cíle vyhlašuje program Horizont Evropa specifické výzvy na předkládání projektů, do kterých se může zapojit široké spektrum zainteresovaných subjektů. Cíle mise a aktuálně otevřené výzvy byly představeny v úvodu semináře.

Ve výzvách bude mj. podpořeno ustavení tzv. živých laboratoří (Living Labs), které představují sítě míst pro experimentování v reálném prostředí. Laboratoře budou určeny pro spoluvytváření znalostí a inovací na základě spolupráce vědců a místních aktérů a uživatelů půdy, kteří disponují znalostí lokálních podmínek. Výzva počítá též s podporou míst určených pro demonstrace inovačních řešení a výsledků výzkumu, které přispívají ke zdraví půdy. Takové demonstrační místo, tzv. maják (lighthouse) může představovat např. farma, oblast městské zeleně, lesní pozemek nebo i průmyslový pozemek.

Koncept živých laboratoří a majáků představil za projekt NATI00NS (financovaný z programu Horizont Evropa) profesor Rafal Wawer
z Ústavu pro půdní vědy a rostlinnou produkci v polském Pulawy. Dr. Karel Klem z CzechGlobe se věnoval národním iniciativám, které se zabývají půdou a jejím zdravím.

Dr. Martin Mistr z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy se pak zaměřil na hlavní výzvy, které je potřeba v ČR v tomto směru řešit.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici v přílohách.