Technologické centrum Praha

S Evropskou komisí diskutujeme o synergiích ve výzkumu

...známe cenu myšlenky

S Evropskou komisí diskutujeme o synergiích ve výzkumu

28.04.2023 Autor: archiv TC Praha

S Evropskou komisí diskutujeme o synergiích ve výzkumu

Tento týden se v budově TC Praha sešli zástupci národních poskytovatelů, příjemců i Evropské komise a diskutovali o problematice synergií Horizontu Evropa (přímo řízených programů EU) s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací.

Setkání Synergies Open 3 se uskutečnilo již třetím rokem a je organizováno TC Praha pod záštitou MMR, MŠMT, TA ČR a CZARMA. Děkujeme za politickou podporu a úvodní slova vrchnímu řediteli Stanislavu Schneidrovi, vrchnímu řediteli Václavu Velčovskému i řediteli Martinu Bunčekovi. Váženými hosty byli zástupci z Evropské komise, Karolina Tilman (DG REGIO) a Peter Schenk (DG RTD). Své praktické zkušenosti sdíleli členové pracovní skupiny k synergiím CZARMA, zástupci státní správy i příjemci.

Diskutována byla implementace doporučení Evropského účetního dvora k synergiím a implementace Pražské deklarace přijaté v rámci CZ PRES. Pozornost byla věnována i otázkám plánování synergií při přípravě unijních a národních nástrojů pro podporu výzkumu a vývoje či rozvoji existujících nástrojů pro implementaci synergií (zejm. Seal of Excellence). Jako důležité se ukázalo také nastavení mechanismů pro zajištění komunikace, spolupráce a sdílení informací.

Hlavní závěry a dokumenty z akce naleznete brzy zde