Technologické centrum Praha

Působení ČR v programu Horizon Evropa - aktuální data k 04/2023

...známe cenu myšlenky

Působení ČR v programu Horizon Evropa - aktuální data k 04/2023

08.05.2023

Působení ČR v programu Horizon Evropa - aktuální data k 04/2023

Technologické centrum Praha zpracovalo data k působení ČR v programu Horizont Evropa. Z nich lze zdůraznit skutečnost, že pro dosavadní účast ČR v programu Horizont Evropa mají velký přínos čeští koordinátoři projektů tohoto rámcového programu. Čeští koordinátoři tvoří více než 20 % české účasti mezi přímými příjemci finační podporyz rozpočtu programu Horizont Evropa
z ČR a přinášejí do celkové národní bilance téměř 45 % celkové finační podpory pro ČR
z programu Horizont Evropa. 
Veškerá a data a grafy naleznete na webu Horizont Evropa.