Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo č.1-2/2023

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo č.1-2/2023

02.05.2023

Vyšlo Echo č.1-2/2023

Soubory:

První vydání časopisu Echo v tomto roce se stručně vrací k českému předsednictví v Radě EU, přináší informace o úspěšných českých inovátorech v zemědělsko-potravinářském sektoru a rekapituluje první dva roky implementace nepřímých akcí v části štěpení programu Euratom.

V tomto vydání se také dozvíte, proč se právě půda stala těžištěm jedné z evropských misí nebo jak jsou energeticky a environmentálně šetrná řešení a opatření aplikována v prostředí velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines.

Tradičně nechybějí ani analytické články, tentokrát věnované výstupům výzev ERA 2021 a 2022 v programu Horizont Evropa a analýze publikací vzniklých z projektů 7. RP a programu H2020, na kterou navazuje tematicky příloha tohoto čísla časopisu.
 

Časopis je k dispozici níže nebo také v listovací formě v sekci Publikace.