Technologické centrum Praha

Veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE

...známe cenu myšlenky

Veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE

05.11.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 dvě veřejné soutěže.

První soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce mezi českými výzkumnými institucemi a institucemi ze Státu Izrael, v projektech cíleně zaměřeného výzkumu v oblastech:

- umělá inteligence a robotika se zaměřením na hluboké učení, strojové učení, počítačové vidění a strojové učení s učitelem a
- čisté technologie - uplatnění nano-materiálů a nano-technologií při monitorování prostředí v reálném čase.

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů je stanovena od 2. 11. 2018 do 31. 1. 2019.
Více informací naleznete zde.

....................................

Druhá soutěž je vyhlášena ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC19). Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy. 
Návrhy projektů lze předkládat v termínu od 2. 11. do 17.12. 2018.
Bližší informace jsou dostupné zde.