Technologické centrum Praha

Co nabízí projekt NCP4HE pro NCP a stakeholdery?

...známe cenu myšlenky

Co nabízí projekt NCP4HE pro NCP a stakeholdery?

28.04.2023

Co nabízí projekt NCP4HE pro NCP a stakeholdery?

Tento týden byl v Aténách oficiálně zahájen projekt NCP4HE programu Horizont Evropa. Jeho cílem je posílit a zkvalitnit spolupráci a služby národních kontaktních míst (NCP) pro program Horizont Evropa, zejména koordinátorů NCP a právních a finančních NCP. Navazuje na projekty NCP Academy a Bridge2HE financované z programu Horizont 2020.

V rámci těchto projektů vznikají užitečné výstupy nejen pro NCP, ale také pro všechny stakeholdery, příjemce finančních prostředků z programů Horizont 2020 a Horizont Evropa či zájemce o účast v těchto programech (např. e-learningové kurzy, šablona projektového návrhu RIA/IA s komentáři NCP, TRL s příklady, kalendář akcí a další) – více zde a na Portále NCP HE.

Technologické centrum Praha je aktivním partnerem a vedoucím pracovního balíčku koordinující aktivity právních a finančních NCP.