Technologické centrum Praha

Pracovní program ERC 2024 - očekávané změny a kalendář výzev

...známe cenu myšlenky

Pracovní program ERC 2024 - očekávané změny a kalendář výzev

28.04.2023

Pracovní program ERC 2024 - očekávané změny a kalendář výzev

Připravovaný pracovní program ERC pro rok 2024 přinese určité změny. Přinášíme podrobnosti těchto změn, které se týkají např. finančních aspektů i samotného hodnoticího procesu. Změní se také způsob posuzování profilu PI a známkování projektových návrhů. 

Vzniká také nový panel v oblasti sociálních a humanitních věd a od roku 2024 se pilotně spustí financování formou lump sum u projektů ERC Advanced.

Vše o výše popsaných změnách se dočtete na webu Horizont Evropa zde.