Technologické centrum Praha

Udržitelné podnikání v praxi a jaké jsou možnosti jeho podpory

...známe cenu myšlenky

Udržitelné podnikání v praxi a jaké jsou možnosti jeho podpory

19.04.2023

Udržitelné podnikání v praxi a jaké jsou možnosti jeho podpory

Téma udržitelného podnikání a hledání cest, jak snižovat náklady a hledat úspory, dnes řeší většina firem. Technologické centrum Praha se ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími regionálními a odbornými partnery tomuto tématu věnovalo ve dvou regionech
a to v Ústeckém a Karlovarském kraji. V těchto krajích uspořádalo dva semináře, které se uskutečnily na konci března 2023. V nabitém programu zástupci EK, MPO, NRB a SFŽP představili programy REPowerEU, Úspory energie, Oběhové hospodářství či Udržitelné hospodaření s vodou (OP TAK), program ELENA či možnosti financování z Modernizačního fondu. Praktická a užitečná doporučení k úsporám energií zazněla v příspěvku poradenské firmy ENVIROS a zástupci klientských firem sítě Enterprise Europe Network (EEN) v ČR představili udržitelná technologická řešení pro využití jedlých olejů, hospodaření s vodou či v oblasti energetiky. Jak semináře vypadaly a to nejdůležitější, co na seminářích zaznělo, společně s dalšími podobnými akcemi naleznete na webu ORP.