Technologické centrum Praha

Výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2022: dalších 15 grantů pro postdoky v ČR

...známe cenu myšlenky

Výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2022: dalších 15 grantů pro postdoky v ČR

17.04.2023

Výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2022: dalších 15 grantů pro postdoky v ČR

Soubory:

Dle poslední verze databáze HE e-CORDA 03/2023 bylo do výzvy HORIZON-MSCA-2022-PF-01 předloženo 7 043 návrhů projektů, tj. o 1 313 návrhů projektů méně než v předchozí výzvě programu Horizont Evropa (HORIZON-MSCA-2021-PF-01), kdy dosáhl počet projektových návrhů čísla 8 356.

S alokovaným rozpočtem pro výzvu 2022 ve výši 257 mil. €, bylo 1 235 projektů navrženo
k financovaní (pro srovnání: ve výzvě 2021 s rozpočtem 242 mil. €  to bylo 1 156 návrhů projektů). Finanční podporu z rozpočtu programu Horizont Evropa nakonec získalo 1 221 projektů (grantů).  Celková úspěšnost v této výzvě překročila 17 %. Mezi úspěšnými žadateli o grant je v této výzvě MSCA  43 % žen.

Nejvíce projektů bylo podpořeno ve společenských a humanitních vědách (SOC, 24 %), následují projekty ve vědách o živé přírodě (LIF, 22 %), dále vědy o chemii (CHE, 14 %) a oblasti ICT a technických věd (ENG, 14 %).

Ze 171  žádostí předložených českými institucemi uspělo 15 projektů (grantů) – 11 projektů typu European Postdoctoral Fellowships a čtyři projekty typu Global Postdoctoral Fellowships. Úspěšnost českých institucí, resp. výzkumníků hodlajících řešit grant MSCA prostřednictvím českých hostitelských institucí, dosáhla v této výzvě 8,8 %. Financované projekty (granty) budou řešit v ČR výzkumníci a výzkumnice deseti národností: ČR - 4 granty, Čína - 3 granty, BR, FR, IN, IR, IT, MX, SK, TR - 1 grant. Ženám, výzkumnicím připadlo pět projektů (grantů). Instituce z tzv. widening zemí (dle pracovní programu MSCA pro roky 2021 a 2022) podaly ve výzvě HORIZON-MSCA-2022-PF-01 791 návrhů projektů, z nichž 73 návrhů projektů bylo financováno. Nejvíce podaných žádostí a získaných grantů dosáhly výzkumné instituce z Portugalska a ČR. Podrobněji níže uvedená tabulka.

Autor: Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz