Technologické centrum Praha

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

...známe cenu myšlenky

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

17.04.2023

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

Soubory:

Poziční dokumenty reagující na Evropskou komisí 1. prosince 2022 vyhlášenou veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace
v období 2014–2027 často zmiňují potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními finančními nástroji a programy Evropské unie. Jmenovitě pak s programy Digital Europe, EU4Health, LIFE, Evropským obranným fondem, Inovačním fondem apod. Příspěvek přináší stručnou informaci
o účasti tuzemských subjektů v těchto programech v období 2021+.

 

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

Z uvedené tabulky vyplývá, že tuzemské subjekty se nyní účastní zhruba 6 % projektů v programu Horizont Evropa. Podobnou měrou se tuzemské subjekty účastní i unijního programu na podporu klimatu a životního prostředí LIFE. 25 projektů v tomto programu se zúčastnilo 35 tuzemských týmů – nejvíce ENVIROS, s.r.o., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. (po 4 účastech) a CEE Bankwatch Network z. s. (3 účasti). Nejvyšší příspěvek EU pak obdržely Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (2,7 mil. €) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (1 mil. €). 5 projektů tuzemské subjekty koordinovaly.

Stejnou měrou se tuzemské podniky účastnily i programu Digital Europe. ČR vykázala 47 účastí (v tom 6 koordinací) v 15 projektech. Nejvíce účastí vykázaly České vysoké učení technické v Praze a VŠB-Technická univerzita Ostrava (po 5 účastech). 3 účasti měly Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a CESNET, z.s.p.o. Nejvyšší příspěvek EU získaly České vysoké učení technické v Praze (5,4 mil. €), CyberSecurity Hub, z. ú. (4,1 mil. €) a VŠB-Technická univerzita Ostrava (2,6 mil. €). Tuzemské podniky v programu vykázaly 2 účasti, dohromady s příspěvkem EU 341 tis. €. Krajská inovační centra vykázala 4 účasti v programu s tím, že nejvyšší příspěvek EU obdržely Středočeské inovační centrum (486 tis. € – projekt Brain 4 Industry) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (309 tis. € – projekt EDIH Ostrava).

Nadprůměrnou účast (ale obecně při nízkých četnostech) vykázaly tuzemské subjekty v Evropském obranném programu – 10 projektů se zúčastnilo 12 týmů z ČR, a to výlučně v roli běžných účastníků. Dvě účasti vykázal Vojenský výzkumný ústav, s. p. Nejvyšší příspěvek EU pak firma RESPILON Membranes s.r.o. (1 mil. €). Celkem tuzemské podniky vykázaly 6 účastí s příspěvkem EU 3,6 mil. € (tzn. tři pětiny příspěvku tuzemským účastníkům).

Naopak tuzemské subjekty se neúčastní projektů z Inovačního fondu. Přitom z nových členských zemí EU se projektů z Inovačního fondu účastní subjekty z Polska, Chorvatska a Bulharska.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 17. dubna 2023