Technologické centrum Praha

Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

...známe cenu myšlenky

Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

06.04.2023

Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

V pátek 31. března proběhl v prostorách CIIRK ČVUT workshop Innovation in Manufacturing - inovace ve výrobním sektoru - za účasti odborníků z oboru, zástupců společenství EIT Manufacturing, Technologického centra Praha a dalších stakeholderů.

V úvodu byla představena samotná síť EIT Manufacturing. Tato největší evropská síť pro výrobní průmysl sdružuje špičkové průmyslové partnery, přední akademické a výzkumné instituce z celého evropského regionu a inovativní startupy, scaleupy a malé a střední podniky, a rovněž propojuje a integruje oblasti vzdělávání, inovací a vytváření podniků.
Cílem workshopu bylo představení možností podpory a navázání kontaktů v rámci ekosystému. Síť Enterprise Europe Network v ČR, koordinovaná Technologickým centrem Praha, figuruje jako významný hráč v tomto ekosystému a synergicky s dalšími stakeholdery řadou svých aktivit podporuje inovativní podniky.

Dále navázaly příběhy firem, které se do něj úspěšně zapojily a dále ze zapojení benefitují. Prvním příkladem byla firma Wiferion, která je jedním z lídrů v oblasti bezdrátového nabíjení. Její zástupce, Alexander Schmoldt, uvedl příklady, jak lze celou problematiku vnímat jako výzvu a inovativním přístupem vyplnit mezeru na trhu. Následně David Polák, spoluzakladatel mladého českého startupu Robotwin zaměřeného na no-code robotiku a její zavádění do průmyslové výroby, popsal cestu od nápadu ke skutečnému produktu. Pavel Burget, ředitel testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT, představil projekt ConFacts, který pomáhá výrobním firmám využít potenciál digitální transformace, a který se zaměřuje na technologická řešení pro chytré výrobní ekosystémy a na klíčové podpůrné technologie.

Zástupce ČVUT, doc. Petr Kolář, zacílil svůj blok na oblast vzdělávání a zmínil hrozící nedostatek zaměstnanců v oblasti výroby. Poté představil program pro doktorandy, ať už se připravují na kariéru v korporátních firmách, nebo sami chtějí začít podnikat. Uvedl také program EITM Doctoral School jako nové schéma vzdělávání, jehož výsledky poukazují na velký potenciál ve spolupráci
v oblasti vzdělávání mezi průmyslovými podniky a akademickou obcí.

Na akci byly rovněž zmíněny aktuální výzvy, zdroje pro výzkum, vývoj a inovace a stejně tak stěžejní oblasti EIT Manufacturing pro nadcházející období. V závěru workshopu byly představeny služby sítě Enterprise Europe Network, jež řadou svých aktivit synergicky podporuje inovativní podniky s dalšími stakeholdery ekosystému.

Akce byla zakončena prohlídkou Testbedu pro průmysl 4.0 s prezentací konkrétních oblastí možné spolupráce a příkladů již realizovaných projektů. Účastníci měli možnost navázat nové kontakty jak mezi sebou, tak i se všemi řečníky.