Technologické centrum Praha

Dlouhodobě nízké zastoupení žen ve výzkumu v ČR se odráží v míře jejich zapojení do přípravy prestižních grantů ERC

...známe cenu myšlenky

Dlouhodobě nízké zastoupení žen ve výzkumu v ČR se odráží v míře jejich zapojení do přípravy prestižních grantů ERC

27.03.2023

Dlouhodobě nízké zastoupení žen ve výzkumu v ČR se odráží v míře jejich zapojení do přípravy prestižních grantů ERC

Ačkoliv je úspěšnost žen při podávání grantů ERC v rámcových programech téměř totožná
s úspěšností mužů na globální i české úrovni a ženy - výzkumnice mají ve srovnání s muži na globální úrovni téměř stejnou úspěšnost i v projektových návrzích, které se dotýkají technických oborů, je jejich zapojení do přípravy ERC grantů mnohem nižší, než je tomu u jejich mužských kolegů.

Poměr počtu předložených projektových návrhů do výzev ERC je v ČR v dlouhodobém časovém horizontu od roku 2007 do roku 2021 6:1 ve prospěch mužů - výzkumníků. Na úrovni ČR lze konstatovat, že čím více směřují grantová schémata ERC na zkušenější výzkumné pracovníky a pracovnice a čím více se dotýkají oblasti technických oborů, tím méně se do jejich přípravy zapojují ženy - výzkumnice. Nejvyrovnanější je poměr žen a mužů při předkládání projektových návrhů ERC ve společenských a humanitních vědách.

Kompletní text článku s názvem "Dlouhodobě nízké zastoupení žen ve výzkumu v ČR se odráží v míře jejich zapojení do přípravy prestižních grantů ERC" najdete v naší sekci Národní studie a monitoring webu Horizont Evropa.