Technologické centrum Praha

Rámcové programy znamenaly výrazný nárůst mezinárodní spolupráce českých pracovišť v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

...známe cenu myšlenky

Rámcové programy znamenaly výrazný nárůst mezinárodní spolupráce českých pracovišť v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

31.10.2018

Rámcové programy znamenaly výrazný nárůst mezinárodní spolupráce českých pracovišť v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Soubory:

Koho zajímají výsledky české účasti v evropském RP pro výzkum a inovace Horizont 2020, toho zveme ke čtení naší přílohy odborného časopisu Echo, který jsme nedávno vydali.
Úvod pravidelné přílohy uveřejnil portál Věda/výzkum.cz, celá studie, nyní za období leden 2014-květen 2018 v podobě přehledných grafů a tabulek, naplňuje 80 stran viz Publikace nebo v příloze níže.

O hodnocení Rámcových programů pro výzkum a inovace si přečtěte více na stránkách H2020.