Technologické centrum Praha

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Liblicích

...známe cenu myšlenky

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Liblicích

23.03.2023

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Liblicích

V reprezentativních prostorách zámku Liblice se 21. března uskutečnilo již 31. setkání pracovní skupiny TC Praha „Finanční a právní manažeři a manažerky H2020/HE“

Máme radost, že setkání proběhlo v rámci dvoudenního, historicky prvního prezenčního setkání členů pracovní skupiny CZARMA „Finanční a administrativní management projektů“. Toto nedávno vzniklé profesní sdružení manažerů a administrátorů  ve výzkumu má za cíl sdružovat stakeholdery a vytvářet platformu pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe,
a to napříč evropskými, národními i operačními programy.

První den setkání CZARMA byl věnován evropským projektům a byl tak plně v režii TC Praha a organizován ve spolupráci s Pracovní skupinou TC Praha. Finanční a právní NCP prezentovali své aktivity (akce, publikace, videa, podcasty a další) a novinky v Horizontu Evropa. Váženým hostem byla auditorka Karolína Neuvirtová ze společnosti Interexpert, která přiblížila požadavky auditů prvního stupně (CFS) a doplňovala diskusi z pohledu kontrolního orgánu.
Již tradičním tématem byly osobní náklady. Své zkušenosti v této oblasti prezentovala finanční manažerka personálního oddělení CEITEC Masarykovy univerzity Zita Lužná. Pozornost byla věnována i dalším tématům, jako např. kurzové ztráty, bankovní účty, DPH, úhrady nákladů externím expertům a další.

Národním a operačním programům byl věnován druhý den setkání, kdy mezi sebou členové CZARMA přivítali zástupce Technologické agentury ČR i pracovní skupiny „RONALDO“.

Ceníme si možnosti propojení expertů a informací napříč různými programy a ochotě členů pracovních skupin sdílet své zkušenosti.

Těšíme se na další dvoudenní prezenční setkání ve spolupráci s CZARMA a RONALDO opět za rok!

 

Liblice_CZARMA.jpg