Technologické centrum Praha

Společný workshop k ekonomickému modelování v zemědělství

...známe cenu myšlenky

Společný workshop k ekonomickému modelování v zemědělství

22.03.2023

Společný workshop k ekonomickému modelování v zemědělství

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Českou asociací agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů (CAAEES) a Centrem socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA) zorganizovalo 8. března 2023 hybridní workshop o modelování v zemědělství a dopadech agrárních politik.

Cílem workshopu byla výměna zkušeností s využitím stávajících ekonomických modelů zúčastněných organizací. Především nalezení synergií mezi různými skupinami výzkumníků, které povedou k vytvoření společného národního modelovacího nástroje na analýzu zemědělských politik.

Tomáš Ratinger z TC Praha (na obr. zcela vlevo za kamerou) seznámil účastníky akce s cíli projektu BrightSpace a zejména úkoly
v pracovním balíčku (WP8), který TC Praha vede.