Technologické centrum Praha

Jarní výzvy v programech sítě EUREKA

...známe cenu myšlenky

Jarní výzvy v programech sítě EUREKA

20.03.2023

Jarní výzvy v programech sítě EUREKA

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 10. února čtvrtou výzvu
v rámci programu Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy v programu INTER-EUREKA. 
Při této příležitosti uspořádalo Technologické centrum Praha (TC Praha) ve spolupráci s MŠMT 13. března informační den, na kterém byly výše uvedené výzvy blíže představeny.

Eureka projekty, které představila K. Musilová (MŠMT), lze obecně charakterizovat jako projekty mezinárodní spolupráce mezi společnostmi (s důrazem na malý a střední podnik – MSP), výzkumnými organizacemi a univerzitami se sídlem ve dvou či více Eureka zemích, zaměřené na tržně-orientovaný výzkum a vývoj nového produktu, procesu nebo služby s civilním zaměřením. V roli hlavního uchazeče vystupuje MSP, který musí vykonávat výzkumně-vývojovou činnost.

Eurostars projekty procházejí mezinárodním procesem hodnocení a v případě úspěšného vyhodnocení (obdržení tzv. Eurostars Label) mohou získat až 160 000 EUR / projekt / rok, kdy intenzita podpory se odvíjí od typu výzkumu a subjektu. Výzva je otevřena do 13. dubna, podzimní (5. výzva) bude vyhlášena 14. července.

Inter_eureka-a-eurostars.pngProjektové návrhy obdržené v rámci INTER-EUREKA jsou hodnoceny na národní a pak na mezinárodní úrovni, úspěšné projekty obdrží tzv. Eureka Label. Podpořené projekty mohou získat národní dotaci ve výši až 3 mil. Kč / projekt / rok v případě jednoho českého uchazeče (pokud žádá více uchazečů, až 4 mil. Kč). Intenzita podpory se odvíjí od typu výzkumu a subjektu. Vyhlášení jarní výzvy se chystá na duben 2023.

V druhém bloku představila B. Vacátková (TC Praha) program Innowwide, další z programů Eureka. Inovativní MSP mohou v rámci tohoto programu získat grant ve výši 60 000 EUR na posouzení životaschopnosti inovativního řešení na novém trhu ve spolupráci
s lokálními partnery. Výzva pro tento rok se očekává v listopadu 2023.

Závěr byl věnován ochraně duševního vlastnictví (IPR) v mezinárodních projektech, kterou by neměly subjekty opomíjet. V. Suchý (TC Praha) upozornil na nutnost ošetření IPR již před vstupem do mezinárodního konsorcia. Nesmí se také zapomínat na ochranu projektových výsledků, je třeba zvážit i řešení případných sporů o výsledky po ukončení projektu, vytvořit plán komerčního využití projektových výsledků a nastavit vhodnou strategii IPR.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: B. Vacátková, vacatkova@tc.cz 


Inter-EUREKA.jpg
K. Musilová (MŠMT)