Technologické centrum Praha

Prezentace ze semináře EIC Pathfinder a EIC Accelerator

...známe cenu myšlenky

Prezentace ze semináře EIC Pathfinder a EIC Accelerator

10.03.2023

Prezentace ze semináře EIC Pathfinder a EIC Accelerator

Soubory:

Dne 7. 3. 2023 se konal v prostorách CIIRC ČVUT informační seminář věnovaný programu EIC Pathfinder. V průběhu akce představil zástupce evropské agentury EISMEA Timo Hallantie cíle a pravidla nástrojů Pathfinder a Transition ve třetím pilíři Horizontu Evropa.
Zástupci úspěšných projektů FET (Tomáš Šikola, VUT Brno) a Pathfinder (Miroslav Krůs, Ústav fyziky plazmatu AV ČR) hovořili o zaměření a možnostech uplatnění výsledků těchto projektů. Petr Pracna z Technologického centra Praha představil přehled české účasti
v programech FET Open a Pathfinder Open.

Prezentace z akce naleznete v přiloženém souboru.

Ve stejný den dopoledne předcházel tomuto semináři informační den EIC Accelerator v prostorách TC Praha. Více o jeho průběhu a prezentace naleznete na tomto odkazu.

_DSC5524.JPG _DSC5549.JPG